עמותת לשמה - לשילוב מתמודדים והעצמה בבריאות הנפש
תרומות
 

אבי אורן נציג לשמ"ה - תופעה גוברת - התעללות והזנחה בבית החולים הפסיכיאטריים