עמותת לשמה - לשילוב מתמודדים והעצמה בבריאות הנפש
תרומות
 

מאבק בהזנחה בבתי החולים הפסיכיאטרים