עמותת לשמה - לשילוב מתמודדים והעצמה בבריאות הנפש
תרומות
 

פרוטוקולים ישיבות ועד

ישיבת ועד עמותת לשמ"ה נערכה בפתח תקוה ב-5.9.17

משתתפים: נמרוד פיין, אבי אורן, דייויד הריס – יו"ר, רשמה – מנכ"לית העמותה –
תמי מצלאוי

הוחלט שבנושא האתר של העמותה ודף הפייסבוק – אסור לחסום אנשים או למחוק פוסטים
אלא באישור של 3 חברי ועד באמצעות הוואטסאפ.

בנושא הרחבה והטמעה של "עמיתים מומחים" – הוכנה הצעה תקציבית ומילולית מקיפה
(יערכו בה כמה תיקונים לפי הצעות חברי ועד)  – העמותה מבקשת פגישת עבודה עם
נציגות השיקום  ממשרד הבריאות  (כרגע מדובר על אפשרות לפגישה בשבוע של 24
בספטמבר).

לגבי פרוייקט חוק טיפול בחולי נפש הוחלט לחפש פרוייקטור אחר. גדי לשמן לא יכול
כרגע לעסוק בנושא אך אישר שימוש בסימנריון שעשה בתחום (גם בלי קרדיט) . תמי
לדבר עם דוד רוט לגבי אפשרות שאשתו המשפטנית תסייע. העמותה חותרת לכתיבת דו"ח
רציני כולל השוואה בינלאומית.

בנושא מאבק הנכים:  יש להגיע לנראות של העמותה בתחום, השתתפות בעצרת, קריאה
לפעילים להשתתף בהפגנות חוקיות, לעשות שיתופי פעולה עם עוד ארגונים ולקרוא
למו"מ עם ארגון המתמודדים. נקבעה פגישה של לשמ"ה/עצמה/ארגון נכה לא חצי בן אדם
ל-11 בספטמבר.