עמותת לשמה - לשילוב מתמודדים והעצמה בבריאות הנפש
תרומות
 

מדיניות - הצלחות ונושאים לקידום בשנת 2018-2019

עמותת לשמ"ה היא עמותת המתמודדים היחידה בארץ הפועלת כמייצגת את המתמודדים בכל הפורומים הרלוונטיים של קובעי המדיניות. מאז מהיווסדה בשנת 2006 ראתה העמותה חשיבות רבה בפיתוח הזרוע המדינית והסנגור לטובת מתמודדים עם מגבלה פסיכיאטרית.

ההישגים עד כה

בין ההישיגים ניתן למנות את השותפות עם ארגונים שונים בחקיקת חוק לרון המאפשר לאנשים עם מוגבלות בכלל ומתמודדים בפרט לצאת לעבודה מבלי שהכנסתם מקצבה תיפגע, חוק זה, גם אם נדרשים בו מיני שיפורים, הוא אחד מן הכלים החשובים להתמודדות עם עוני בקרב מתמודדים.

מאבק ארוך וחשוב נוסף שניהלה ומנהלת עמותת לשמ"ה הוא המאבק ליישום מיטבי של הרפורמה בבריאות הנפש שמטרתה לשפר באופן משמעותי את המענה בקהילה למצוקות נפשיות, לצמצם את ההפרדה בין גוף לנפש ולפתח מענים קהילתיים לצורך שילוב של מתמודדים בקהילה לאורך זמן ובשוויון זכויות. לאחר שנים של דיונים ומו"מ נכנסה הרפורמה לתוקף ביוני 2015, מאז פועלת העמותה לפיקוח ושיפור הרפורמה, בעיקר לקראת סיום תקופת הפיילוט בסוף 2018 וחתימה על הסכם חדש עם קופות החולים.

בשנים האחרונות הייתה בעמותה מעורבת במאבק מוסרי וחשוב ביותר בנושא צמצום וביטול ההגבלה המכנית בבתי חולים (קשירות), נציגי העמותה פעלו ביחד עם ארגונים נוספים במאבק תקשורתי, פרלמנטרי והיו חברים בוועדה הציבורית שהוקמה לצורך בחינת הנושא וקבעה באופן מפורש כי קשירות ובידוד מהווים פגיעה בזכויות אדם ויש צורך להעלימן מנוף הטיפול הפסיכיאטרי במדינת ישראל. כיום יש ירידה של כ-50% בכמות הקשירות ותוך שנים ספורות צפויה היעלמותה כליל למעט מקרים חריגים מאוד.

לאורך כל שנותיה נאבקת העמותה על מעמדו וחשיבותו של נושא השילוב הקהילתי והשיקום במדינת ישראל, חברי העמותה חברים בפורומים רבים של קובעי מדיניות ונאבקים על הקצאת משאבים ראויים לתחום השיקום והשילוב הקהילתי תוך הדגשת הזכות של מתמודדים עם מגבלה פסיכיאטרית להיות חלק בלתי נפרד מן הקהילה.

בשנה האחרונה הצטרפה העמותה למאבק לשינוי אחד החוקים המורכבים והמשפיעים על איכות חייהם של המתמודדים עם מגבלה פסיכיאטרית והוא "חוק טיפול בחולי נפש" (1991). העמותה רואה בזכות לחירות את אחד מזכויות היסוד של כל אדם וראה בעייתיות גדולה בחוק המפקיע ברגל גסה את חירותם של מתמודדים באופן לא מידתי ולא מפוקח, העמותה פועלת בשיתוף פעולה עם ארגונים נוספים בכדי להגיע לעמדה מושכלת שתשמש בסיס לשינוי החוק.

העמותה לקחה חלק פעיל במאבק על קצבאות הנכות והייתה חלק מהניסיון להגיע להסכם שישפר את מצבם הכלכלי של אנשים עם מוגבלות בישראל, העמותה תמכה בהסכם פשרה שהושג עם המדינה, הסכם שלצערה לא כובד במלואו על ידה, והעמותה תמשיך להיאבק עד להשלמת המטרה של קיום בכבוד לכל האנשים עם מוגבלות במדינת ישראל. 

 

 

 

הנושאים לקידום בשנה הקרובה (2018 ו-2019)

 אנו נפעל לקידום נושא מיצוי זכויות ושיפור הרפורמה ושינוי חוק טיפול בחולי נפש. נמשיך לייצג נכי נפש בכל הקשור להוצאת ילדים מהבית ומאבק על קצבאות הנכות כמו גם נושא ביטוחים למתמודדים. כמו כן נמשיך לייצג את אוכלוסיית המתמודדים בוועדות השונות ובדיונים בכנסת.

הנושאים שעל הפרק לשנת 2018-19 שבהם נדרשים חברי ועדת מדיניות לתת עליהם את הדעת ולייצג בפורומים שונים:

מאבק קצבאות הנכות – ייצוג נכי הנפש בכנסת ושיתופי פעולה עם ארגוני נכים אחרים במטרה להביא את גובה הקצבה לגובה שכר מינימום.

ביטוחים למתמודדים – לעתור לערכאות משפטיות ולמצוא פיתרון למתן ביטוח חיים/סיעודי/חו"ל עבור מתמודדים או לחילופין למצוא פתרונות לקבלת משכנתא ללא צורך בביטוח חיים.

הוצאת ילדים מהבית – ייצוג נכי הנפש בפורומים המקדמים זכויות בעלי מוגבלויות לגדל את ילדיהם.

חוק טיפול בחולי נפש – מאבק בנושא זכויות המתמודדים אל מול מנגנון האשפוז הכפוי.

שיפור הרפורמה בבריאות הנפש – מעקב אחרי שירותי בריאות הנפש בקופות החולים והנגשתם לציבור המתמודדים תוך עמידה על זכויותינו במסגרת חוק בריאות ממלכתי.

על מנת שהעמותה תוכל לפעול בתחומים אלו ולשתף פעולה עם ארגונים נוספים עליה לשלם הוצאות נסיעה לחברי ועד מתנדבים ולחברי ועדת מדיניות (כ-25 אלף שקל בשנה) כמו גם לקיים את ההוצאות השוטפות של העמותה על מנת שתתקיים כארגון (כ-40 אלף שקל בשנה הוצאות שוטפות והוצאות שכר מנכ"לית שמרכזת גם את הנושא המדיני כ-50 אלף שקל בשנה). בנוסף נרצה לקיים סמינר פעילים בנושא מדיניות בעלות של כ-85 אלף שקל. סה"כ נדרשים כ200 אלף שקל בשנה לנושא המדיני.