עמותת לשמה - לשילוב מתמודדים והעצמה בבריאות הנפש
תרומות
 

אשפוז כפוי בראי החוק, החוקה וביקורת המשפט, חלק ב'