עמותת לשמה - לשילוב מתמודדים והעצמה בבריאות הנפש
תרומות
 

ישיבת ועד עמותת לשמ"ה 24.7.17

נוכחים: דייויד הריס – יו"ר, אבי אורן, נמרוד פיין, עידית ולנר

רשמה – תמי מצלאוי מנכ"לית.

 

נושא על הפרק – העסקת עמיתים מומחים.

לאור החלטת משרד הבריאות אגף השיקום על המשך הפרוייקט של "עמיתים מומחים" אחרי פברואר 18 (ואולי מיוני 18) והצורך במציאת מסגרת זמנית להעסקת העמיתים עד למציאת תקנים בבתי החולים, עמותת לשמ"ה רואה עצמה בתנאים מסויימים מועמדת טבעית להעסקת העמיתים. צוות המו"מ לנושא זה יכלול את דייויד, אבי ותמי.

המטרה להגיע לפגישה עם רונית דודאי ועדי נעמן מהשיקום ולהגיע איתן להבנות בנושא זה כאשר תינקט משנה זהירות בעניין תנאי העסקה ותזרים. ההחלטה אושרה ברוב של שלושה. מתנגד אחד.

הוחלט לשלם דמי השתתפות בישיבות ועד על פי חוק לחברי ועד כאשר התנאים הכספיים של העמותה יאפשרו זאת.