עמותת לשמה - לשילוב מתמודדים והעצמה בבריאות הנפש
תרומות
 

ישיבת ועד - 9.5.17

פרוטוקול ישיבת ועד עמותת לשמ"ה שנערכה ב-9.5.17 בפתח תקוה

משתתפים: דייויד הריס – יו"ר, אבי אורן, נמרוד פיין, עידית ולנר

רשמה – תמי מצלאוי מנכ"לית.

 

אבי אורן רכז מדיניות עדכן לגבי הוועדה למיגור הקשירות: נכתב נוהל שהופך את הקשירות לבלתי אפשריות דה פקטו, יוגש בקרוב למנכ"ל משרד הבריאות. ברוב בתי החולים כבר הפחיתו מאוד את הקשירות.


עמותת לשמ"ה שותפה פעילה בוועדה ואף החלה לקדם את הנושא לפני שנים. אנו רואים במיגור הקשירות הישג חשוב ביותר ושואפים לחגוג הישג זה עם קהילת המתמודדים ושותפים חשובים כגון "בזכות".


בדיון שנערך בנושא התקשרות עמותת לשמ"ה  הוחלט פה אחד שתמיכת משרד הבריאות בעמותת לשמ"ה לא תעלה על 25% מתקציב העמותה. יוקם צוות לבחינת המשך ההתקשרות מול משרד הבריאות בהשתתפות היו"ר דייויד הריס, אבי אורן ותמי מצלאוי לצורך דיון בנוגע לקשרים בין משרד הבריאות לתנועה הצרכנית בראשות עמותת לשמ"ה.עוד הוחלט כי עמותת לשמ"ה תפעל לקידום כתיבת דו"ח ושינוי חוק טיפול בחולי נפש כך שכל נושא האשפוזים הכפויים יעבור בסופו של דבר מהידיים הפסיכיאטריות לידיים המשפטיות והחוק יעוגן ב"חוק זכויות החולה". לשם כך תפעל העמותה למציאת כותב/מנהל פרוייקט שיתחיל במחקר ואיסוף עדויות על מנת להניע את התהליך.אספת הפעילים השנתית של העמותה תיערך בתל אביב בתחילת יולי. תמי תבדוק אופציות ב"הינריך בל" ותעדכן על תאריכים אפשריים. אבי אורן יבדוק אפשרות של הרצאת אורח על ידי הפסיכיאטר עידו לוריא, יו"ר החברה הפסיכיאטרית בקהילה.העמותה פועלת לקידום אלטרנטיבות לטיפול בבתי חולים פסיכיאטריים בסגנון "דיאלוג פתוח" ומגישה בקשה לפיתוח פרוייקט הנקרא "ציפור כחולה" בשיתוף עם קרן רוטשילד. במידה והפרוייקט יאושר יגוייס מנהל פרוייקט שהוא גם יזם הרעיון – אוריה מויאל אשר יציג לוועד בפגישה הבאה את הפרוייקט.