עמותת לשמה - לשילוב מתמודדים והעצמה בבריאות הנפש
תרומות
 

רונית דודאי - מערך השיקום ושילוב עמיתים