עמותת לשמה - לשילוב מתמודדים והעצמה בבריאות הנפש
תרומות
 

מרכיבי ההחלמה

"החלמה בבריאות הנפש היא מסע מרפא של השתנות, המאפשר לאדם עם בעיה נפשית לחיות חיים בעלי משמעות בקהילה שבה בחר, תוך חתירה למימוש מלוא הפוטנציאל האישי" (Davidson & Tondora, 2011).


תהליך ההחלמה נעשה במעורבות של 10 מרכיבי מפתח:

 1. כבוד

 2. תקווה

 3. מבוסס כוחות

 4. הוליסטי

 5. אינדיבידואלי וממוקד באדם

 6. הכוונה עצמית

 7. אחריות

 8. נתמך בעמיתים

 9. מעצים

10. תהליך לא ליניארי