עמותת לשמה - לשילוב מתמודדים והעצמה בבריאות הנפש
תרומות

עמותת לשמ"ה


בחירות לוועד מנהל 2018


עמותת לשמ"ה מתכבדת להזמין את פעיליה וכל מי שמתעניין בשילוב

מתמודדים לאספת פעילים שנתית ובחירות לוועד מנהל של העמותה ביום

חמישי 9 באוגוסט 19:00-2100, ברחוב אגריפס 10 ירושלים

למעוניינים להציג מועמדות לוועד מנהל – נא לשלוח קו"ח לאוהד כהן, ohad.lishma@gmail.com עד 5 באוגוסט.

לו"ז:

19:00-19:15 – התכנסות וכיבוד

19:15-19:20 – דברי פתיחה מר דייויד הריס, יו"ר העמותה

19:20-19:40 – סקירה מדינית – פועלה של העמותה בשנה האחרונה – מר אבי אורן, רכז מדיניות עמותת לשמ"ה

19:40-20:00 – פועלה של העמותה על רצף אשפוז-קהילה ושילוב בעלי ידע מניסיון במערך השיקום – גב' תמי מצלאוי, מנכ"לית עמותת לשמ"ה

20:00-20:30 – דוח כספי ומילולי – רואה חשבון

20:30-21:00– בחירות לוועד מנהל וועדת ביקורת


תמי מצלאוי, מנכ"לית עמותת לשמ"ה
 tammy.lishma@gmail.com

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


עמותת לשמ"ה - לשילוב מתמודדים והעצמה בבריאות הנפש

הינה העמותה הארצית היחידה של מתמודדים,

שנוסדה על ידי מתמודדים ומופעלת על ידם.

העמותה מתמחה בנושא של תמיכת עמיתים -  Peer to Peer Support .

 מטרות העמותה 

  קידום מעמדם ושילובם של המתמודדים עם מגבלה ותיוג פסיכיאטרי בחברה הישראלית.

 פיתוח קהילת מתמודדים דינאמית, מכילה ונאבקת על זכויותיה.

  שילוב מתמודדים במערך הטיפול והשיקום של בריאות הנפש כחלק מיצירת דיאלוג שוויוני.


  צריך עזרה
אירועים

האירועים הקרוביםרוצה לעזור